تسلا افزایش سرمایه،لوسید موتورز کاهش قیمت سهام

سرمایه تسلا افزایش یافت،لوسید موتورز کاهش قیمت سهام ارزش سهام لوسید موتورز به دلیل جذب سرمایه تسلا کاهش یافت پس

بیشتر بخوانید