انصراف دهندگان طرح اول یکپارچه اجازه ثبت نام در طرح دوم پیدا نکردند

بنا بر گزارشات مخاطبان کسانی که از طرح اول یکپارچه خودرو قبل تاریخ ۲۰ اردیبهشت انصراف از طرح را ثبت

بیشتر بخوانید