درمرحله نخست طرح یکپارچه خودرو،۹۰ درصد از طرح انصراف دادند

درمرحله نخست طرح یکپارچه خودرو،۹۰ درصد از طرح انصراف دادند مدیر سامانه یکپارچه فروش خودرو: امروز یکی از خودروسازان خصوصی

بیشتر بخوانید