نوسازی تاکسیرانی با ۵۰هزار خودرو برقی

نوسازی تاکسیرانی با ۵۰هزار خودرو برقی با توافق وزارت صمت و شهرداری تهران صورت گرفت؛ پیش بینی نوسازی تاکسیرانی با

بیشتر بخوانید