آقای علی‌آبادی! چه برنامه‌ای برای واردات خودرو دارید؟

آقای علی‌آبادی! چه برنامه‌ای برای واردات خودرو دارید؟ رحیمی جهان آبادی در مخالفت با وزیر پیشنهادی صمت عضو فراکسیون مستقلین

بیشتر بخوانید